رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازرسان آژانس فعال نبون دستگاه‌های تولید سانتریفیوژ در نظنز را تایید کردند

بازرسان آژانس فعال نبون دستگاه‌های تولید سانتریفیوژ در نظنز را تایید کردند آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود به کشور‌های عضو اعلام کرد: بازرسان آژانس در تاریخ ۱۵ فروردین تایید کردند که همه دستگاه‌های تولید قطعات سانتریفیوژ به شکل مهر و موم شده در سایت نطنز باقی مانده و بنابراین هیچ فعالیتی نداشته‌اند.

بازرسان آژانس فعال نبون دستگاه‌های تولید سانتریفیوژ در نظنز را تایید کردند

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود به کشور‌های عضو اعلام کرد:

بازرسان آژانس در تاریخ ۱۵ فروردین تایید کردند که همه دستگاه‌های تولید قطعات سانتریفیوژ به شکل مهر و موم شده در سایت نطنز باقی مانده و بنابراین هیچ فعالیتی نداشته‌اند.