رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلینکن: درباره به سرانجام رسیدن مذاکرات وین خوش‌بین نیستم

بلینکن: درباره به سرانجام رسیدن مذاکرات وین خوش‌بین نیستم وزیر امور خارجه آمریکا: درباره اینکه در مذاکرات در چه مرحله‌ای قرار داریم وارد جزئیات نمی‌شوم. فقط این را می‌گویم که من به طور کلی درباره احتمال به سرانجام رسیدن توافق چندان خوش‌بین نیستم./فارس

بلینکن: درباره به سرانجام رسیدن مذاکرات وین خوش‌بین نیستم

وزیر امور خارجه آمریکا:

درباره اینکه در مذاکرات در چه مرحله‌ای قرار داریم وارد جزئیات نمی‌شوم.

فقط این را می‌گویم که من به طور کلی درباره احتمال به سرانجام رسیدن توافق چندان خوش‌بین نیستم./فارس