رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست برای تکمیل واکسیناسیون سرخک کودکان

درخواست برای تکمیل واکسیناسیون سرخک کودکان گل محمدی، مدیر تخصصی پیشگیری بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی : با توجه به افزایش بروز سرخک در کشور از شهروندان ایرانی و اتباع دعوت می‌شود در صورتی که واکسیناسیون کودک زیر ۵ سالشان به هر دلیلی به تعویق افتاده است، حتما برای تکمیل واکسیناسیون سرخک به مراکز جامع سلامت، […]

درخواست برای تکمیل واکسیناسیون سرخک کودکان

گل محمدی، مدیر تخصصی پیشگیری بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی :

با توجه به افزایش بروز سرخک در کشور از شهروندان ایرانی و اتباع دعوت می‌شود در صورتی که واکسیناسیون کودک زیر ۵ سالشان به هر دلیلی به تعویق افتاده است، حتما برای تکمیل واکسیناسیون سرخک به مراکز جامع سلامت، پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت مراجعه کنند.