رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه به صورت کامل از کی یف و چرنیهیف عقب نشینی کرده است

روسیه به صورت کامل از کی یف و چرنیهیف عقب نشینی کرده است یک مقام ارشد پنتاگون اعلام کرد، ارزیابی ما این است که روسیه به صورت کامل کی یف و چرنیهیف را ترک کرده است. ممکن است نیروهای روسی هنگام خروج مین گذاری کرده باشند ، بنابراین منطقه به پاکسازی نیاز دارد.

روسیه به صورت کامل از کی یف و چرنیهیف عقب نشینی کرده است

یک مقام ارشد پنتاگون اعلام کرد، ارزیابی ما این است که روسیه به صورت کامل کی یف و چرنیهیف را ترک کرده است.

ممکن است نیروهای روسی هنگام خروج مین گذاری کرده باشند ، بنابراین منطقه به پاکسازی نیاز دارد.