رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش بهزیستی البرز به کتک‌زدن بیمار در مرکز توانبخشی

واکنش بهزیستی البرز به کتک‌زدن بیمار در مرکز توانبخشی مدیرکل بهزیستی البرز: پیرو فیلم منتشرشده از مرکز شبانه‌روزی نگهداری بیماران روانی مزمن ایرانا مبنی بر بدرفتاری، تصمیم به تعطیلی دائم مرکز گرفته شد و ۴۸ ساعت فرصت جهت ساماندهی سایر بیماران مقیم این مرکز در مراکز دیگر در نظر گرفته شد.

واکنش بهزیستی البرز به کتک‌زدن بیمار در مرکز توانبخشی

مدیرکل بهزیستی البرز: پیرو فیلم منتشرشده از مرکز شبانه‌روزی نگهداری بیماران روانی مزمن ایرانا مبنی بر بدرفتاری، تصمیم به تعطیلی دائم مرکز گرفته شد و ۴۸ ساعت فرصت جهت ساماندهی سایر بیماران مقیم این مرکز در مراکز دیگر در نظر گرفته شد.