رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چین: آمریکا به نگرانی‌های مشروع ایران در مذاکرات وین پاسخ دهد

چین: آمریکا به نگرانی‌های مشروع ایران در مذاکرات وین پاسخ دهد سخنگوی وزارت خارجه چین با یادآوری اینکه آمریکا مقصر وضعیت ایجادشده بر سر برجام است از واشنگتن خواست به نگرانی‌های مشروع ایران در مذاکرات وین پاسخ دهد.

چین: آمریکا به نگرانی‌های مشروع ایران در مذاکرات وین پاسخ دهد

سخنگوی وزارت خارجه چین با یادآوری اینکه آمریکا مقصر وضعیت ایجادشده بر سر برجام است از واشنگتن خواست به نگرانی‌های مشروع ایران در مذاکرات وین پاسخ دهد.