رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل تعلیق شد

روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل تعلیق شد خبرگزاری فرانسه: مجمع عمومی سازمان ملل با ۹۳ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۵۸ رأی ممتنع، روسیه را از شورای حقوق بشر تعلیق کرد. لازم به ذکر است برای تعلیق روسیه دو سوم آرای کل لازم بود.

روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل تعلیق شد

خبرگزاری فرانسه:

مجمع عمومی سازمان ملل با ۹۳ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۵۸ رأی ممتنع، روسیه را از شورای حقوق بشر تعلیق کرد.

لازم به ذکر است برای تعلیق روسیه دو سوم آرای کل لازم بود.