رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دعوت امیرعبداللهیان از همتای عراقی برای سفر به ایران

دعوت امیرعبداللهیان از همتای عراقی برای سفر به ایران وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از همتای عراقی برای سفر به تهران دعوت کرد که مورد استقبال فؤاد حسین قرار گرفت.

دعوت امیرعبداللهیان از همتای عراقی برای سفر به ایران

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از همتای عراقی برای سفر به تهران دعوت کرد که مورد استقبال فؤاد حسین قرار گرفت.