رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاسخ مخابرات به ابهامات افزایش تعرفه‌های اینترنت

پاسخ مخابرات به ابهامات افزایش تعرفه‌های اینترنت بیدخام – مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات: این شرکت هیچ گونه افزایشی دراین خصوص نداشته و هزینه اینترنت را همچنان بر اساس تعرفه‌های ابلاغی گذشته محاسبه می‌کند. هزینه اینترنت مخابرات بر اساس تعرفه‌های ابلاغی سال ۹۶ محاسبه می‌شود.

پاسخ مخابرات به ابهامات افزایش تعرفه‌های اینترنت

بیدخام – مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات:

این شرکت هیچ گونه افزایشی دراین خصوص نداشته و هزینه اینترنت را همچنان بر اساس تعرفه‌های ابلاغی گذشته محاسبه می‌کند.

هزینه اینترنت مخابرات بر اساس تعرفه‌های ابلاغی سال ۹۶ محاسبه می‌شود.


جدیدترین خبرها