رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امام جمعه اصفهان: مردم چند نفره بروند و بساط روزه خواران را به هم بریزید

امام جمعه اصفهان: مردم چند نفره بروند و بساط روزه خواران را به هم بریزید طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان با بیان اینکه برخی از افراد گزارش‌هایی را در خصوص روزه خواری اعلام می‌کنند، افزود: باید خود مردم امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند، اگر تنهایی امکان انجام این کار را […]

امام جمعه اصفهان: مردم چند نفره بروند و بساط روزه خواران را به هم بریزید

طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان با بیان اینکه برخی از افراد گزارش‌هایی را در خصوص روزه خواری اعلام می‌کنند، افزود: باید خود مردم امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند، اگر تنهایی امکان انجام این کار را ندارید چند نفره بروید و بساط روزه خواران را به هم بریزید، نمی‌گویم دعوا کنید، بلکه آنها را امر به معروف کنید تا بفهمند در شهر جان داری زندگی می‌کنند و نه در شهر مرده‌ای که در آن ارزش‌ها از یاد رفته است‌‌/مهر