رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش آذری جهرمی به اظهارات امام جمعه اصفهان

واکنش آذری جهرمی به اظهارات امام جمعه اصفهان خیلی ها چون آهی در بساط ندارند، روزه نمی گیرند بر هم زدن بساط کار دشواری نیست؛ اما ظاهرا فراهم کردن بساط زندگی برای مردم دشواری دارد.

واکنش آذری جهرمی به اظهارات امام جمعه اصفهان

خیلی ها چون آهی در بساط ندارند، روزه نمی گیرند

بر هم زدن بساط کار دشواری نیست؛ اما ظاهرا فراهم کردن بساط زندگی برای مردم دشواری دارد.