رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن واردات نفت روسیه به آمریکا را ممنوع کرد

بایدن واردات نفت روسیه به آمریکا را ممنوع کرد رییس جمهوری آمریکا دو قانون ممنوعیت واردات نفت از روسیه و پایان روابط تجاری عادی با این کشور را بر سر جنگ اوکراین امضا کرد.

بایدن واردات نفت روسیه به آمریکا را ممنوع کرد

رییس جمهوری آمریکا دو قانون ممنوعیت واردات نفت از روسیه و پایان روابط تجاری عادی با این کشور را بر سر جنگ اوکراین امضا کرد.