رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: مردم با قاشق روغن تهیه می‌کنند و نان قسطی می‌خرند!

نماینده مجلس: مردم با قاشق روغن تهیه می‌کنند و نان قسطی می‌خرند! علیرضا منادی، نماینده مردم تبریز در مجلس گفته فقر در حاشیه‌های تبریز بی‌داد می‌کند بطوریکه امروز برخی از مردم با قاشق روغن تهیه می‌کنند و نان قسطی می‌خرند علیرضا منادی افزود: اغلب مشکلات اجتماعی ریشه اقتصادی دارد به عنوان مثال بر اساس گزارشات […]

نماینده مجلس: مردم با قاشق روغن تهیه می‌کنند و نان قسطی می‌خرند!

علیرضا منادی، نماینده مردم تبریز در مجلس گفته فقر در حاشیه‌های تبریز بی‌داد می‌کند بطوریکه امروز برخی از مردم با قاشق روغن تهیه می‌کنند و نان قسطی می‌خرند

علیرضا منادی افزود: اغلب مشکلات اجتماعی ریشه اقتصادی دارد به عنوان مثال بر اساس گزارشات دریافتی، هنگام پرداخت ماهانه یارانه‌ها، چند روزی آمار سرقت کاهش می‌یابد