رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا: تصمیم برای بازگشایی مراکز آموزشی با جدیت استمرار یابد.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا: تصمیم برای بازگشایی مراکز آموزشی با جدیت استمرار یابد. «سلامت عمومی» اولویت اصلی دولت مردمی از ابتدای استقرار بوده است. تبیین و اقناع افکار عمومی برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا ضروری است./ایسنا

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
تصمیم برای بازگشایی مراکز آموزشی با جدیت استمرار یابد.

«سلامت عمومی» اولویت اصلی دولت مردمی از ابتدای استقرار بوده است.

تبیین و اقناع افکار عمومی برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا ضروری است./ایسنا