رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور ارزی گمرک لغو شد!

دستور ارزی گمرک لغو شد! گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است.

دستور ارزی گمرک لغو شد!

گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است.