رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت تشکیل کلاس های ساعتی و نوبتی در مدارس

ممنوعیت تشکیل کلاس های ساعتی و نوبتی در مدارس ستاری فرسخنگوی وزارت آموزش و پرورش: طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا آموزش در مدارس فقط به صورت حضوری خواهد بود و همه دانش آموزان باید در یک گروه و پنج روز در هفته در مدرسه حاضر شوند. تاکنون ۳۵ هزار بازدید از مدارس داشته […]

ممنوعیت تشکیل کلاس های ساعتی و نوبتی در مدارس

ستاری فرسخنگوی وزارت آموزش و پرورش:

طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا آموزش در مدارس فقط به صورت حضوری خواهد بود و همه دانش آموزان باید در یک گروه و پنج روز در هفته در مدرسه حاضر شوند.

تاکنون ۳۵ هزار بازدید از مدارس داشته ایم و برای ۲۰۴ مدیر و معاون متخلف توبیخ، کسر حقوق و لغو ابلاغ صادر شده است

دانش آموزان باید ۵ روز هفته را در کلاس ها حاضر شوند و تشکیل کلاس های ساعتی، نوبتی (یک روز در میان) و یا ترکیبی (مجازی و حضوری) در مدارس غیرقانونی خواهد بود.