رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علم الهدی: روزه‌داران قبل از افطار مسواک نزنند، فرشتگان از بوی دهان آنها لذت می‌برند

علم الهدی: روزه‌داران قبل از افطار مسواک نزنند، فرشتگان از بوی دهان آنها لذت می‌برند

علم الهدی: روزه‌داران قبل از افطار مسواک نزنند، فرشتگان از بوی دهان آنها لذت می‌برند