رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لغو ویزای ایران از مبدأ قطر همزمان با جام‌جهانی

لغو ویزای ایران از مبدأ قطر همزمان با جام‌جهانی مدیرکل توسعه گردشگری خارجی از موافقت وزارت خارجه با لغو ویزای ایران از مبدأ کشور قطر همزمان با جهام جهانی ۲۰۲۲ خبر داد.

لغو ویزای ایران از مبدأ قطر همزمان با جام‌جهانی

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی از موافقت وزارت خارجه با لغو ویزای ایران از مبدأ کشور قطر همزمان با جهام جهانی ۲۰۲۲ خبر داد.