رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بسته های اینترنت ایرانسل و همراه اول حذف میشوند

با دستور سازمان تنظیم مقررات رادیویی بسته های اینترنت ایرانسل و همراه اول موجود در عکس از فردا حذف میشوند./چند ثانیه

با دستور سازمان تنظیم مقررات رادیویی بسته های اینترنت ایرانسل و همراه اول موجود در عکس از فردا حذف میشوند./چند ثانیه