رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهش XE کرونا هنوز به ایران نرسیده است/«ماسک» همچنان ضروری است

جهش XE کرونا هنوز به ایران نرسیده است/«ماسک» همچنان ضروری است مختاری،عضو کمیته علمی کرونا: جهش XE سویه امیکرون به احتمال زیاد هنوز به کشور ما نیامده است. اکنون از دیدگاه سرایت پذیری سویه‌های ترکیبی از جمله سویه XE بین ۱۰ تا ۴۰ درصد سرایت بیشتری دارند، اما از نظر کشندگی و افزایش شدت بیمای […]

جهش XE کرونا هنوز به ایران نرسیده است/«ماسک» همچنان ضروری است

مختاری،عضو کمیته علمی کرونا:

جهش XE سویه امیکرون به احتمال زیاد هنوز به کشور ما نیامده است.

اکنون از دیدگاه سرایت پذیری سویه‌های ترکیبی از جمله سویه XE بین ۱۰ تا ۴۰ درصد سرایت بیشتری دارند، اما از نظر کشندگی و افزایش شدت بیمای خوشبختانه هنوز گزارشی نداشتیم که بگوید شدت در این زمینه بیشتر است.

تمام رعایت‌ها از جمله فاصله فیزیکی،‌ زدن ماسک و… همواره ضروری است./ایسنا