رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


غول خاورمیانه‌ای وارد لیست ۱۰۰ شرکت معتبر جهان

غول خاورمیانه‌ای وارد لیست ۱۰۰ شرکت معتبر جهان امارات، بزرگترین شرکت هواپیمایی دوربرد جهان، در سال ۲۰۲۲ در رتبه‌بندی جهانی RepTrak۱۰۰ در بین ۱۰۰ شرکت برتر معتبر جهان قرار گرفته است /ایسنا

غول خاورمیانه‌ای وارد لیست ۱۰۰ شرکت معتبر جهان

امارات، بزرگترین شرکت هواپیمایی دوربرد جهان، در سال ۲۰۲۲ در رتبه‌بندی جهانی RepTrak۱۰۰ در بین ۱۰۰ شرکت برتر معتبر جهان قرار گرفته است /ایسنا