رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ‌های جدید طرح ترافیک اعلام شد

نرخ‌های جدید طرح ترافیک اعلام شد با تصویب شورای شهر تهران مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی، نرخ‌های جدید طرح ترافیک و محدوده کنترل آلودگی هوا در سال ۱۴۰۱ در سامانه «تهران من» بارگذاری شد.  

نرخ‌های جدید طرح ترافیک اعلام شد

با تصویب شورای شهر تهران مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی، نرخ‌های جدید طرح ترافیک و محدوده کنترل آلودگی هوا در سال ۱۴۰۱ در سامانه «تهران من» بارگذاری شد.