رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همه نمایندگی‌های ایران در افغانستان باز هستند

همه نمایندگی‌های ایران در افغانستان باز هستند خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: همه نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان باز بوده و به فعالیت خود ادامه می دهند. از هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان انتظار می‌رود مسؤولانه امنیت کامل دیپلمات‌ها و اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران را تأمین و حفاظت کند.

همه نمایندگی‌های ایران در افغانستان باز هستند

خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران:

همه نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان باز بوده و به فعالیت خود ادامه می دهند.

از هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان انتظار می‌رود مسؤولانه امنیت کامل دیپلمات‌ها و اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران را تأمین و حفاظت کند.