رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رفع ممنوعیت دریافت شناسنامه برای افرادی که والدین آنها اسناد سجلی ندارند

رفع ممنوعیت دریافت شناسنامه برای افرادی که والدین آنها اسناد سجلی ندارند دیوان عدالت اداری اعلام کرد: افراد فاقد شناسنامه‌ای که به صرف فقدان اسناد سجلی اصیل ایرانی برای والدین آنها از تشکیل پرونده برای دریافت شناسنامه منع شده بودند، می‌توانند تشکیل پرونده دهند./جام جم

رفع ممنوعیت دریافت شناسنامه برای افرادی که والدین آنها اسناد سجلی ندارند

دیوان عدالت اداری اعلام کرد: افراد فاقد شناسنامه‌ای که به صرف فقدان اسناد سجلی اصیل ایرانی برای والدین آنها از تشکیل پرونده برای دریافت شناسنامه منع شده بودند، می‌توانند تشکیل پرونده دهند./جام جم