رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سه میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شد.

سه میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شد.

سه میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شد.