رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهور: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا حصول اطمینان از اینکه مشکلی پیش نمی‌یابد، ادامه پیدا کند

رئیس جمهور: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا حصول اطمینان از اینکه مشکلی پیش نمی‌یابد، ادامه پیدا کند رئیسی در دیدار تشکل‌ها و فعالان دانشجویی: با افزایش یارانه‌ها نمی‌توان مشکل اقتصادی مردم را به طور پایدار حل و فصل کرد و لازم است افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید در کشور محقق شود. ارز ۴۲۰۰ تومانی […]

رئیس جمهور: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا حصول اطمینان از اینکه مشکلی پیش نمی‌یابد، ادامه پیدا کند

رئیسی در دیدار تشکل‌ها و فعالان دانشجویی:

با افزایش یارانه‌ها نمی‌توان مشکل اقتصادی مردم را به طور پایدار حل و فصل کرد و لازم است افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید در کشور محقق شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا حصول اطمینان از اینکه مشکلی پیش نمی‌یابد، ادامه پیدا کند و یا جبران آن را به مردم بپردازیم.