رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادستانی آرژانتین‌، پزشکان و پرستاران مارادونا را متهم کرد

دادستانی آرژانتین‌، پزشکان و پرستاران مارادونا را متهم کرد دادستانی عمومی آرژانتین اعلام کرد که علیه پزشکان و پرستاران معالج مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین اتهام «قتل عمد» وارد شده است. در میان مظنونان، لئوپولدو لوکه، پزشک شخصی مارادونا، آگوستینا کوساچوف، روانپزشک او و همچنین یک روانشناس، یک پزشک دیگر، هماهنگ کننده پزشکی شرکت بیمه سلامت […]

دادستانی آرژانتین‌، پزشکان و پرستاران مارادونا را متهم کرد

دادستانی عمومی آرژانتین اعلام کرد که علیه پزشکان و پرستاران معالج مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین اتهام «قتل عمد» وارد شده است.

در میان مظنونان، لئوپولدو لوکه، پزشک شخصی مارادونا، آگوستینا کوساچوف، روانپزشک او و همچنین یک روانشناس، یک پزشک دیگر، هماهنگ کننده پزشکی شرکت بیمه سلامت و سه پرستار هستند.

همه افراد این اتهامات را رد کردند. اکنون دادستانی خواستار تشکیل جلسه اصلی شفاهی و علنی علیه متهمان شده است/ ایسنا