رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاکید دوباره پلیس بر برخورد باروزه‌خواری درملاعام

تاکید دوباره پلیس بر برخورد باروزه‌خواری درملاعام پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی ایران: روزه خواری در ملاء‌عام و تظاهر به آن از مصادیق فعل حرام بوده و طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مشمول مجازات می‌شود؛ بنابراین تظاهر به روزه‌خواری جرم مشهود تلقی و با مرتکبین برابر قانون برخورد خواهد شد. مراکز اقامتی و […]

تاکید دوباره پلیس بر برخورد باروزه‌خواری درملاعام

پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی ایران:
روزه خواری در ملاء‌عام و تظاهر به آن از مصادیق فعل حرام بوده و طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مشمول مجازات می‌شود؛ بنابراین تظاهر به روزه‌خواری جرم مشهود تلقی و با مرتکبین برابر قانون برخورد خواهد شد.

مراکز اقامتی و پذیرایی بین راهی، پایانه‌های مسافربری، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن و بیمارستان‌ها برای خدمات‌رسانی با رعایت موازین شرعی و حفظ شئون اسلامی، در صورت اخذ مجوز می‌توانند فعالیت کنند.