رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر اقتصاد سفر خود به آمریکا را لغو کرد

وزیر اقتصاد سفر خود به آمریکا را لغو کرد به دنبال تأخیر دولت آمریکا در صدور روادید برای هیئت ایرانی جهت حضور در اجلاس بهاره بانک جهانی و موکول شدن صدور روادید به روز‌های منتهی به سفر، وزیر امور اقتصادی و دارایی سفر خود به این کشور را لغو کرد.

وزیر اقتصاد سفر خود به آمریکا را لغو کرد

به دنبال تأخیر دولت آمریکا در صدور روادید برای هیئت ایرانی جهت حضور در اجلاس بهاره بانک جهانی و موکول شدن صدور روادید به روز‌های منتهی به سفر، وزیر امور اقتصادی و دارایی سفر خود به این کشور را لغو کرد.