رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معلم خاطی اشنویه‌ای به انجام کار خدماتی محکوم شد

معلم خاطی اشنویه‌ای به انجام کار خدماتی محکوم شد فرماندار اشنویه: معلمی که باعث شکسته شدن سر یک دانش آموز به صورت سهوی شده بود در نهایت پس از ضوابط جایگزین به مدت یک ماه ملزم به انجام کارهای خدماتی شد.

معلم خاطی اشنویه‌ای به انجام کار خدماتی محکوم شد

فرماندار اشنویه: معلمی که باعث شکسته شدن سر یک دانش آموز به صورت سهوی شده بود در نهایت پس از ضوابط جایگزین به مدت یک ماه ملزم به انجام کارهای خدماتی شد.