رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت امیر قطر با انتقال ۲۸ زندانی ایرانی به کشور

سفیر ایران در دوحه از موافقت امیر قطر با انتقال ۲۸ زندانی ایرانی به کشور خبر داد

سفیر ایران در دوحه از موافقت امیر قطر با انتقال ۲۸ زندانی ایرانی به کشور خبر داد