رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همه کنسرت‌ها در ایران لغو شدند؟!

همه کنسرت‌ها در ایران لغو شدند؟! بهمن بابازاده (خبرنگار حوزه موسیقی) مدعی شد: همه ‎کنسرت‌ها در ایران لغو شده و به گفته ارشاد، هیچ خواننده ای قبل از حذف آثارش از رادیو جوان و ملوبات اجازه برگزاری کنسرت در سال ۱۴۰۱ را نخواهد داشت!

همه کنسرت‌ها در ایران لغو شدند؟!

بهمن بابازاده (خبرنگار حوزه موسیقی) مدعی شد: همه ‎کنسرت‌ها در ایران لغو شده و به گفته ارشاد، هیچ خواننده ای قبل از حذف آثارش از رادیو جوان و ملوبات اجازه برگزاری کنسرت در سال ۱۴۰۱ را نخواهد داشت!


جدیدترین خبرها