رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سوءاستفاده داعش از جنگ اوکراین برای حمله به اروپا

سوءاستفاده داعش از جنگ اوکراین برای حمله به اروپا گروه تروریستی داعش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که انتقام مرگ سرکرده سابق خود را خواهد گرفت و از طرفداران خود خواست از فرصت جنگ اوکراین برای انجام حملات در اروپا استفاده کنند.

سوءاستفاده داعش از جنگ اوکراین برای حمله به اروپا

گروه تروریستی داعش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که انتقام مرگ سرکرده سابق خود را خواهد گرفت و از طرفداران خود خواست از فرصت جنگ اوکراین برای انجام حملات در اروپا استفاده کنند.