رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کیفرخواست عاملین قتل غزل حیدری صادر شد

کیفرخواست عاملین قتل غزل حیدری صادر شد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز از صدور کیفرخواست برای عوامل قتل زن جوان اهوازی که بهمن ماه سال گذشته به قتل رسیده بود، خبر داد.

کیفرخواست عاملین قتل غزل حیدری صادر شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز از صدور کیفرخواست برای عوامل قتل زن جوان اهوازی که بهمن ماه سال گذشته به قتل رسیده بود، خبر داد.