رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقایسه هزینه اینترنت خانوار در کشورهای مختلف

مقایسه هزینه اینترنت خانوار در کشورهای مختلف هزینه یک سرویس اینترنت استاندارد و با کیفیت معادل ۸ درصد درآمد یک خانواده ایرانی است./دنیای اقتصاد

مقایسه هزینه اینترنت خانوار در کشورهای مختلف

هزینه یک سرویس اینترنت استاندارد و با کیفیت معادل ۸ درصد درآمد یک خانواده ایرانی است./دنیای اقتصاد