رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استفاده از ماسک در هواپیماهای آمریکا اختیاری شد

استفاده از ماسک در هواپیماهای آمریکا اختیاری شد با حکم یک دادگاه در فلوریدا، دیگر شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی نمی‌توانند استفاده از ماسک را برای مسافران اجباری کنند.

استفاده از ماسک در هواپیماهای آمریکا اختیاری شد

با حکم یک دادگاه در فلوریدا، دیگر شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی نمی‌توانند استفاده از ماسک را برای مسافران اجباری کنند.