رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس به وزیر کار:ایجاد شغل پیشکش، حداقل کارمندان تحت مدیریت‌تان را راضی نگهدارید

نماینده مجلس به وزیر کار:ایجاد شغل پیشکش، حداقل کارمندان تحت مدیریت‌تان را راضی نگهدارید لارگانی نماینده مجلس خطاب به وزیر کار: ایجاد شغل با یک میلیون تومان، راضی سازی کارگران وبازنشستگان پیشکش، چون امیدی نداریم از پس وظایفتان برآیید. این را همه میدانند. حداقل کارمندان تحت مدیریت تان را راضی نگهدارید که اینگونه از شدت […]

نماینده مجلس به وزیر کار:ایجاد شغل پیشکش، حداقل کارمندان تحت مدیریت‌تان را راضی نگهدارید

لارگانی نماینده مجلس خطاب به وزیر کار:

ایجاد شغل با یک میلیون تومان، راضی سازی کارگران وبازنشستگان پیشکش، چون امیدی نداریم از پس وظایفتان برآیید. این را همه میدانند.

حداقل کارمندان تحت مدیریت تان را راضی نگهدارید که اینگونه از شدت فشار وتبعیض به حیاط وزرارتخانه سرازیر نشوند. ضعف و ناکارآمدی هم حدی دارد جناب ‎عبدالملکی!