رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تایید سفر خانواده قالیباف به ترکیه توسط الیاس قالیباف!

تایید سفر خانواده قالیباف به ترکیه توسط الیاس قالیباف! انجام این سفر خطایی نابخشودنی است صفحه اینستاگرام منسوب به الیاس قالیباف با عنوان خطای نابخشودنی، بدون اسم آوردن از مادر خود، سفر خواهرش و همسر او را به ترکیه اشتباه خواند و خواستار ننوشتن گناه فرزند به پای پدر شد.

تایید سفر خانواده قالیباف به ترکیه توسط الیاس قالیباف!

انجام این سفر خطایی نابخشودنی است

صفحه اینستاگرام منسوب به الیاس قالیباف با عنوان خطای نابخشودنی، بدون اسم آوردن از مادر خود، سفر خواهرش و همسر او را به ترکیه اشتباه خواند و خواستار ننوشتن گناه فرزند به پای پدر شد.