رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصمیم نامشخص وزارت بهداشت درباره جزئیات تزریق دز چهارم واکسن

تصمیم نامشخص وزارت بهداشت درباره جزئیات تزریق دز چهارم واکسن عرشی، معاون دفتر مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت: در حال حاضر جزئیات تزریق نوبت چهارم واکسن کرونا به طور دقیق مشخص نشده است. جلسات کارشناسی جزئیات دریافت نوبت چهارم واکسن کرونا برگزار نشده و هنوز برای ذکر جزئیات در این خصوص زود است. به احتمال […]

تصمیم نامشخص وزارت بهداشت درباره جزئیات تزریق دز چهارم واکسن

عرشی، معاون دفتر مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت:

در حال حاضر جزئیات تزریق نوبت چهارم واکسن کرونا به طور دقیق مشخص نشده است.

جلسات کارشناسی جزئیات دریافت نوبت چهارم واکسن کرونا برگزار نشده و هنوز برای ذکر جزئیات در این خصوص زود است.

به احتمال قوی تزریق نوبت چهارم واکسن کرونا مانند سایر واکسن‌های روتین، رایگان است.

اگر زمان زیادی از دریافت نوبت اول واکسن افراد گذشته باشد، تزریق نوبت بعدی واکسن باید در کمیته علمی بررسی شود.