رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارگران نگران نباشند، مصوبه دستمزد تغییر نمی کند

کارگران نگران نباشند، مصوبه دستمزد تغییر نمی کند هادی ابوی،نماینده کارگران در شورای عالی کار شایعه تغییر مصوبه افزایش دستمزد ۱۴۰۱ را رد کرد و گفت: کارگران نگران نباشند مصوبه دستمزد به قوت خود باقی است و تغییر نمی کند. کارفرمایانی که حقوق این برج کارگران خود را علی‌الحساب پرداخت کرده بودند، مابقی حقوق نیروها […]

کارگران نگران نباشند، مصوبه دستمزد تغییر نمی کند

هادی ابوی،نماینده کارگران در شورای عالی کار شایعه تغییر مصوبه افزایش دستمزد ۱۴۰۱ را رد کرد و گفت: کارگران نگران نباشند مصوبه دستمزد به قوت خود باقی است و تغییر نمی کند.

کارفرمایانی که حقوق این برج کارگران خود را علی‌الحساب پرداخت کرده بودند، مابقی حقوق نیروها را بپردازند.

جلسه‌ای در خصوص اصلاح یا تغییر مصوبه دستمزد برگزار نمی شود و ما به عنوان نمایندگان کارگری نه به اصلاح و تغییر مصوبه تن می‌دهیم و نه به خود اجازه می دهیم وارد گفت وگویی در این باره شویم.