رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر دفاع چین: تایوان بخشی از چین است

وزیر دفاع چین: تایوان بخشی از چین است وزیر دفاع چین در گفت‌وگویی با همتای آمریکایی خود گفت: آمریکا نباید توانایی چین برای دفاع از منافع‌اش را دست کم بگیرد. تایوان بخشی از چین است و این حقیقت را هیچ‌کس نمی‌تواند تغییر بدهد./ایسنا

وزیر دفاع چین: تایوان بخشی از چین است

وزیر دفاع چین در گفت‌وگویی با همتای آمریکایی خود گفت:

آمریکا نباید توانایی چین برای دفاع از منافع‌اش را دست کم بگیرد.

تایوان بخشی از چین است و این حقیقت را هیچ‌کس نمی‌تواند تغییر بدهد./ایسنا