رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف باید چشمانش را بیشتر باز کند!

قالیباف باید چشمانش را بیشتر باز کند! روزنامه اصولگرای جوان در واکنش به حواشی سفر خانواده قالیباف به ترکیه نوشت: قالیباف باید چشمانش را بیشتر باز کند. انگار همیشه حواسش نیست، نه به خانه، نه به دوستان ظاهری، نه به دشمنان واقعی قالیباف دو سو را باید بیشتر مراقب باشد؛ یک سو خانه و اهل […]

قالیباف باید چشمانش را بیشتر باز کند!

روزنامه اصولگرای جوان در واکنش به حواشی سفر خانواده قالیباف به ترکیه نوشت: قالیباف باید چشمانش را بیشتر باز کند. انگار همیشه حواسش نیست، نه به خانه، نه به دوستان ظاهری، نه به دشمنان واقعی

قالیباف دو سو را باید بیشتر مراقب باشد؛ یک سو خانه و اهل بیت اوست، سوی دیگر پشت پرده درز اطلاعات خصوصی سفر این اهل بیت. آیا عبرت خواهد گرفت؟

این ماجرا، افشاگری سیاسی بوده است، برای موج سواری روی مشی ۴ درصدی خانواده قالیباف