رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ تورم به زیر ۴۰ رصد رسید

نرخ تورم به زیر ۴۰ رصد رسید نرخ تورم در فروردین امسال با کاهش یک درصدی به زیر ۴۰ درصد رسیده و ۳۹.۲ درصد ثبت شده است؛ با این حال تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه افزایشی بوده است.

نرخ تورم به زیر ۴۰ رصد رسید

نرخ تورم در فروردین امسال با کاهش یک درصدی به زیر ۴۰ درصد رسیده و ۳۹.۲ درصد ثبت شده است؛ با این حال تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه افزایشی بوده است.