رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست ۴۰ مقام پیشین آمریکا از بایدن برای بازگشت به برجام

درخواست ۴۰ مقام پیشین آمریکا از بایدن برای بازگشت به برجام چهل مقام دولتی پیشین و متخصص عدم اشاعه هسته‌ای از رئیس‌جمهور آمریکا خواستند تا مذاکرات جهت بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران را با موفقیت به پایان برساند.

درخواست ۴۰ مقام پیشین آمریکا از بایدن برای بازگشت به برجام

چهل مقام دولتی پیشین و متخصص عدم اشاعه هسته‌ای از رئیس‌جمهور آمریکا خواستند تا مذاکرات جهت بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران را با موفقیت به پایان برساند.