رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاسخ همتی به پرسش رییس صداوسیما درباره کاهش مخاطبان تلویزیون

پاسخ همتی، کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰، به پرسش رییس صداوسیما درباره کاهش مخاطبان تلویزیون

پاسخ همتی، کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰، به پرسش رییس صداوسیما درباره کاهش مخاطبان تلویزیون