رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دولت ابلاغ شد

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دولت ابلاغ شد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به دولت ابلاغ کرد. شورای نگهبان دیروز از تأیید طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خبر داده بود.

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دولت ابلاغ شد

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به دولت ابلاغ کرد.

شورای نگهبان دیروز از تأیید طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خبر داده بود.