رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایلان ماسک «توئیتر» را ۴۴ میلیارد دلار خرید!

ایلان ماسک «توئیتر» را ۴۴ میلیارد دلار خرید! هیات مدیره توییتر روز دوشنبه با پیشنهاد ایلان ماسک برای خرید این شرکت موافقت کرد. صاحب تسلا پیش از این ۴۴ میلیارد دلار برای خرید توییتر پیشنهاد کرده بود. ثروتمندترین فرد جهان گفته بود که این خرید «شخصی» است و ارتباطی با شرکت تسلا ندارد.

ایلان ماسک «توئیتر» را ۴۴ میلیارد دلار خرید!

هیات مدیره توییتر روز دوشنبه با پیشنهاد ایلان ماسک برای خرید این شرکت موافقت کرد. صاحب تسلا پیش از این ۴۴ میلیارد دلار برای خرید توییتر پیشنهاد کرده بود.

ثروتمندترین فرد جهان گفته بود که این خرید «شخصی» است و ارتباطی با شرکت تسلا ندارد.


جدیدترین خبرها