رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارسال دارو درب منزل بیماران مزمن، با تایید سازمان غذا و دارو

ارسال دارو درب منزل بیماران مزمن، با تایید سازمان غذا و دارو مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ارسال دارو به درب منزل بیماران مزمن، با تایید سازمان غذا و دارو انجام می شود.

ارسال دارو درب منزل بیماران مزمن، با تایید سازمان غذا و دارو

مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ارسال دارو به درب منزل بیماران مزمن، با تایید سازمان غذا و دارو انجام می شود.