رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمل و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو مصداق قاچاق ارز است

حمل و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو مصداق قاچاق ارز است ستاک، مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی: ورود ارز به کشور تا سقف ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن نیاز به اظهار ندارد و مجاز بوده و بیش از این مقدار با اظهار در گمرک مجاز به واردات است. […]

حمل و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو مصداق قاچاق ارز است

ستاک، مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی:

ورود ارز به کشور تا سقف ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن نیاز به اظهار ندارد و مجاز بوده و بیش از این مقدار با اظهار در گمرک مجاز به واردات است.

هنگام خروج ارز، افراد در خروج های هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو و زمینی تا ۲ هزار یورو را بدون اظهار می توانند خارج کنند.

حمل و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن اگر فاقد صورتحساب خرید معتبر و فاقد مجوز ورود به کشور باشد مصداق قاچاق ارز است.