رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افشاگر سفر خانواده قالیباف می‌گوید برای پرونده دیگری حکم جلبش صادر شده

افشاگر سفر خانواده قالیباف می‌گوید برای پرونده دیگری حکم جلبش صادر شده ‌ وحید اشتری، از مسئولان سابق بسیج دانشجویی و از چهره‌های توییتری جریان “عدالتخواه” می‌گوید در ارتباط با یک پرونده قبلی برای او حکم جلب صادر شده است اشتری به تازگی سفر همسر، دختر و داماد محمدباقر قالیباف به ترکیه را رسانه‌ای کرد

افشاگر سفر خانواده قالیباف می‌گوید برای پرونده دیگری حکم جلبش صادر شده

‌ وحید اشتری، از مسئولان سابق بسیج دانشجویی و از چهره‌های توییتری جریان “عدالتخواه” می‌گوید در ارتباط با یک پرونده قبلی برای او حکم جلب صادر شده است

اشتری به تازگی سفر همسر، دختر و داماد محمدباقر قالیباف به ترکیه را رسانه‌ای کرد